Model Cerere Indicare Martori

Instanța………………………….
Secția……………………………..
Dosar nr. ……………………….

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a),……………………………………, cu domiciul în…………………………………., reclamant(ă) / pârât(ă) (sau orice altă calitate procesuală pe care o aveți) în cauza ce formează dosarul nr. ……………………….., având în vedere dispoziţia instanţei din data de …………………………., vă indicăm prin prezenta martorul (martorii) ce va (vor) fi citat (citați) în cauză:
– ………………………….., cu domiciliul în ………………………………………………………..

– ………………………….., cu domiciliul în ………………………………………………………

– ………………………….., cu domiciliul în ………………………………………………………

______________________
(Numele și semnătura dvs.)

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ……………………….(instanța la care vă judecați)