Model Cerere Certificat de Grefa

Instanța…………………….………………………
Secția …………………..…………………..……..
Dosar nr. …………..…….………………………

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a),………………………………….., cu domiciliul în …………………………………………………………………………………………, parte în cauza ce formează obiectul dosarului mai sus menționat, vă rog a-mi elibera un certificat de grefă constatator al părților, termenului și obiectului dosarului nr………………………, de pe rolul acestei instanțe.

 

Data…………………..

 

Va multumesc,

 

______________________
(Numele și semnătura dvs.)

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………………………… (instanța de unde doriți eliberarea certificatului de grefă)
SECTIA …………..