Model Cerere Angajare Avocat

Instanța…………………………
Secția…………………………..

Dosar nr. ……………………..

 

DOMNULE PREȘEDINTE

 

Subsemnatul(a), ………………………………….., cu domiciliul …………………………………. pârât(ă) (sau altă calitate procesuală pe care o aveți) în dosarul ce formează obiectul cauzei nr……………………………, cu termen de judecată la data de …………………….., în temeiul art. 222 din Codul de procedură civilă, formulez prezenta

CERERE

prin care vă rugăm să ne acordați un termen în vederea angajării unui avocat pentru a mă reprezentași a-mi susține interesele în prezenta cauza, având în vedere că este primul termen de judecată și mă aflu în imposibilitate de a formula apărări în prezentul litigiu.

_______________________

(Numele și semnătura dvs.)

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care va judecați)