Model Actiune Evacuare

Instanța……………..

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a),…………………….., cu domiciliul in………………………………………………………………………..,

în contradictoriu cu …………………….., cu domiciliul în ………………………………………..formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN EVACUARE

prin care vă solicităm să ne admiteți cererea și să dispuneți evacuarea pârâtului din imobilul situat în ………………………………………………………………, având în vedere următoarele:

MOTIVE

În fapt,………………………………(urmând a prezenta pe scurt situația de fapt și a motiva ocuparea ilegală a imobilului de către pârât, trebuind a dovedi abuzul acestuia exercitat prin folosirea (ocuparea) fără drept a proprietății reclamantului. De asemenea, în calitate de reclamant va trebui să vă precizați și dovediți calitatea Dvs. de proprietar).

Probe: înscrisuri, martori, interogatoriu (sau orice altă probă necesară cauzei dvs. și raportată la capetele de cerere ale acesteia)

În drept, Codul Civilart. 109 Cod procedură civilă

Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar:
– (înscrisuri pe care să le folosiți în vederea dovediri capetelor de cerere)
Depun taxă de timbru în valoare de………….. și timbrul judiciar în valoare de………………lei.

Data…………….

________________________
(Numele și semnătura dvs.)

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care vă judecați)