Logodna conform Noului Cod Civil

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil de la data de 1 octombrie 2011, logodna a primit o însemnătate legală prin reglementarea sa în cadrul dispoziții speciale. Logodna este reglementată în Noul Cod Civil la articolele 266-270.

În cele ce urmează, voi preciza regulile cu privire la logodnă, care până la data de 1 octombrie nu reprezenta decât o legătură mai puternică din punct de vedere religios.

Logodna, ca și înainte, reprezintă practic o promisiune reciprocă, în sensul în care el promite să se căsătorească cu ea, iar ea promite să se căsătorească cu el (sau viceversa). Practic, logodna mai poate fi denumită astfel și promisiunea de căsătorie.

Pentru a încheia o logodnă, părțile implicate trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și în cazul încheierii unei căsătorii (cu titlul de exemplu, una dintre condiții este că cei doi trebuie să fie de sexe diferite), cu excepția avizului medical sau autorizării instanței de tutelă în cazurile speciale.

Pentru încheierea logodnei nu trebuiesc îndeplinite anumite formalități, iar încheierea acesteia poate fi dovedită cu orice mijloc de probă, adică inclusiv cu martori (de cele mai multe ori, martorii sunt cei prezenți la încheierea propriu-zisă a logodnei sau a promisiunii de căsătorie).

În cazul în care unul dintre cei care încheie logodna nu mai dorește să se căsătorească ulterior cu persoana căreia i-a promis acest aspect, atunci persoana care renunță nu poate fi forțată să se căsătorească. Însă, dacă logodna a fost ruptă în mod abuziv, persoana care a rupt logodna poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate. Aceeași sancțiune se aplică și celui care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna (sau l-a forțat cu intenție să rupă logodna).

Aceste despăgubiri pot fi solicitate într-un an de la data ruperii logodnei. Orice acțiune ulterioară va fi considerată prescrisă dacă termenul de prescripție în sine nu a fost suspendat sau întrerupt.

Relativ la caodurile primite, acestea trebuiesc înapoiate, în natură (în principiu), dacă sunt daruri în vederea căsătoriei și dacă nu sunt daruri obișnuite. Excepția în cazul înnapoierii cadoruiulor există în cazul decesului unuia dintre logodnici, când darurile pot fi păstrate pratic de supraviețuitor.