Executarea silita in Dreptul Civil

Ce este executarea silita?

Conform Codului de procedura civila “Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la indeplinire de bunavoie.” In cazul in care obligatia nu se executa de buna voie, aceasta poate fi adusa la indeplinire prin forta coercitiva a a statului, adica prin executare silita (fortata). Cu alte cuvinte, executarea silita reprezinta acea procedura prin care o obligatie neindeplinita de buna voie este infaptuita fara voia debitorului asupra bunurilor sale in mod fortat.

Ce obligatii pot fi executate?

Codul de procedura civila prevede ca “Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau in luarea unei alte masuri admise de lege.” Totusi, pentru a putea fi executate intocmai de catre un executor judecatoresc, titlurile in baza carora se poate incepe executarea trebuie sa fie titluri executorii. Spre exemplu, in cazul hotararilor judecatoresti, pentru ca acestea din urma sa poata fi executate, ele trebuiesc investite initial cu titlu executoriu de catre instanta de fond. Dar, exista anumite titluri care sunt prin ele insele executorii si nu mai trebuiesc investite: contractele bancare sau actele incheiate la notar care incadreaza o obligatie certa, lichida si exigibila.
Cine intreprinde executarea silita?

Pornind de la aceleasi reguli prevazute de Codul de procedura civila, “Hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze executarea ori, in cazul urmaririi bunurilor, de catre executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.” Astfel, executorul judecatoresc este cel prin care se pune in aplicare forta coercitiva a statului, insa nu orice executor judecatoresc este competent a executa orice titlu executoriu, ci doar executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde s-a judecat cauza sau unde se afla bunurile ce trebuiesc executate.
Care sunt metodele de executare silita?

Executarea silita se poate executa prin poprire, urmarirea bunurilor mobile sau urmarirea bunurilor imobile.

Poprirea reprezinta acea forma de executare prin care executorul judecatoresc “blocheaza” anumite sume de bani in vederea recuperarii creantei creditorului. Sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. Spre exemplu, pot fi poprite salariile, conturile bancare sau pensiile.

Nu sunt supuse executarii silite prin poprire:

 • a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;
 • b) sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;
 • c) sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii popririi.

Urmarirea bunurilor mobile reprezinta acea forma de executare prin care executorul judecatoresc practic vinde bunurile mobile ale debitorului in vederea recuperarii creantei creditorului. Toate bunurile mobile ce sunt executate trebuiesc a fi bunuri personale ale debitorului. Nu pot fi executate bunurile mobile ale sotului sau rudelor debitorului, decat in situatia in care si acestea la randul lor sunt obligate fata de acelasi creditor.

Urmarirea bunurilor imobile reprezinta acea forma de executare prin care executorul judecatoresc practic vinde bunurile imobile ale debitourlui. Ca si in cazul bunurilor mobile, bunurile imobile supuse executarii silite trebuiesc sa fie bunuri personale ale debitorului. In cazul in care un sot este obligat intr-un raport juridic, creditorul va trebui mai intai sa solicite iesirea din indivizune a sotilor si abia ulterior sa urmareasca cota parte a sotului-debitor.

In ce priveste bunurile mobile ce nu pot fi executate, in Codul de procedura civila se prevede ca nu pot fi supuse executarii silite:

 • a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 • b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de existenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
 • c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
 • d) bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale. Totodata, bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului nu pot fi supuse executarii silite decat numai in lipsa de alte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor. Daca debitorul se ocupa cu agricultura, nu vor fi urmarite, in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura, inventarul agricol, inclusiv animalele de munca, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului, in afara de cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creantei.

Cand inceteaza executarea silita?

Conform Codul de procedura civila, executarea silita inceteaza daca:

 • a) s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii; in acest caz, executorul va preda debitorului titlul executoriu, mentionand pe acesta stingerea totala a obligatiilor;
 • b) nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri; in aceste cazuri, executorul va remite personal creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata;
 • c) creditorul a renuntat la executare;
 • d) a fost desfiintat titlul executoriu.