Contestatia la executare silita

Ce este contestatia la executare?
Contestatia la executare reprezinta acea procedura juridica prin care cei interesati sau vatamati prin executare silita, ataca unul sau mai multe acte ale procedurii de executare silita.

Ce se poate ataca prin contestatia la executare?

Contestatia la executare, astfel cum este ea definita in art. 399 din Codul de procedura civila, pe langa posiblitatea de a se indrepta impotriva oricarui act ce tine de executarea silita in sine, se poate indrepta chiar si in situatia in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.
Totusi, aceasta posibilitate de atac se poate intreprinde in momentul in care s-a utilizat procedura prevazuta de art. 281 ind. 1 C.p.c, respectiv “In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. Instanta va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor. Incheierea se va atasa la hotarare atat in dosarul cauzei, cat si in dosarul de hotarari al instantei”.
Contestatia mai poate fi formulata si in cazul in care organul de executare refuza sa inceapa executarea silita ori sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege.

Unde se introduce contestatia la executare?

Conform art. 400 din Codul de procedura civila, contestatia la executare se introduce la instanta de executare, iar in situatia in care contestatia are ca obiect lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, atunci aceasta se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa.
Instanta de executare este chiar instanta in circumscriptia careia se va face executarea.

In cat timp se introduce contestatia la executare? (art. 401 Cod p.c.)

Termenul in care trebuie introdusa contestatia este de 15 zile de la data la care:

a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare;
b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;

c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

 

In ce priveste contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, aceasta se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita (termen care este in principiu de 3 ani), iar contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit, poate fi introdusa in termen de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.
Totusi, trebuie avut in vedere ca in conformitate cu reglementarile in vigoare, neintroducerea contestatiei in termenul de 15 zile mentionat pentru terti nu-l impiedica pe tert sa-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, in conditiile legii (adica printr-o alta cerere de chemare in judecata).

Cum se judeca contestatia la executare?

Contestatia la executare se judeca, in principiu, ca orice judecata in prima instanta diferenta facandu-se ca aceasta contestatie se judeca de urgenta si cu precadere. Hotararea pronuntata cu privire la contestatie se da fara drept de apel, cu exceptia hotararii pronuntate in legatura cu impartirea bunurilor proprietate comuna si contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu.
In ce priveste hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, aceasta este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa.

Se poate suspenda executarea?

Conform art. 403 Cod procedura civila, pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta (daca legea nu dispune altfel). In cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta.
In situatia in care bunurile urmarite sunt supuse “stricaciunii, pieirii sau deprecierii”, instanta va putea sa suspende numai distribuirea pretului.

Care sunt consecintele admiterii sau respingerii contestatiei la executare?

Daca instanta admite contestatia la executare, aceasta poate sa anuleze actul de executare contestat sau poate dispune indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insasi, anularea ori lamurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.
In cazul in care constata nejustificat refuzul executorului de a incepe executarea silita sau de a indeplini un act de executare silita, daca fapta nu constituie infractiune potrivit legii penale, instanta de executare va putea obliga executorul la plata unei amenzi precum si, la cererea partii interesate, la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata.
In cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el poate fi obligat si la plata unei amenzi.