Contestatia la executare in Dreptul Fiscal

Notiune.

Conform art. 172 alin. 1 din Codul de procedura fiscala, “Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.”

Astfel, contestatia la executare, reprezinta acea actiune in instanta prin care o persoana interesata poate ataca unul sau mai multe acte de executare efectuate cu incalcarea legii sau poate supune controlului judiciar refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare.

Totusi, in acelasi articol, respectiv la alin. 3, se prevede “Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.”
Prin urmare, pe langa posibilitatea intentarii contestatiei in ce priveste motivele prevazute de alin. 1 al art. 172, legea acorda posibilitatea persoanelor interesate de a ataca in instanta si titlul executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea in sine.
Insa, legea prevede o exceptie cu privire la posibilitatea atacarii titlului executoriu si anume ca titlul poate fi atacat doar in situatia in care titlul nu este dat de o instanta judecatoreasca sau de un organ jurisdictional si daca nu exista o alta procedura de contestare prevazuta de lege fata de titlul respectiv.
Titlu executoriu este emis de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege,iar executarea silita incepe prin comunicarea somatiei.

Termenul de contestare.

Conform art. 173 din Codul de procedura fiscala, contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod;

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare;
c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.

In situatia in care o terta persoana de partile din cadrul procedurii de executare pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit, contestatia poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii, conform alin. 2 al art. 173.Totusi, legea prevede ca in situatia in care tertul nu introduce contestatia in termenul prevazut, terta persoana poate sa-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate (printr-o cerere de chemare in judecata separata), potrivit dreptului comun. Prin urmare, sanctiunea prevazuta de art. 173 cu privire la decaderea din dreptul de a contesta executarea silita, nu se aplica si in cazul tertelor persoane prevazuta la alin. 2 al art. 173.

Judecarea contestatiei.

Contestatia la executare este o procedura de urgenta, iar la judecarea contestatiei, instanta va cita si organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmarite ori, in cazul executarii prin poprire, isi are sediul sau domiciliul tertul poprit. Totodata, la cererea partii interesate instanta poate decide, in cadrul contestatiei la executare, asupra impartirii bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane. Asftel, in situatia in care instanta considera oportun, se poate pune in discutie si iesirea din indiviziune (partajul) asupra bunurilor paratului detinute in coproprietare.

Efecte.

In cazul in care instanta admite contestatia la executare, aceasta poate dispune:

anularea actului de executare contestat sau indreptarea acestuia,

anularea ori incetarea executarii insesi,
anularea sau lamurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.

In cazul anularii actului de executare contestat sau al incetarii executarii insesi si al anularii titlului executoriu, instanta poate dispune prin aceeasi hotarare, sa i se restituie celui indreptatit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din retinerile prin poprire. Prin urmare, in cazul in care contestatorului i se admite actiunea, acestuia ii pot fi returnate fie sumele caruia i-au fost poprite, fie returnarea sumei rezultate de pe urma bunurilor executare.
In cazul in care instanta respinge contestatia la executare, contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei.