Contestatia in anulare si Revizuirea. Partea I (conform vechiului Cod de procedura Civila)

Caile extraordinare de atac sunt mijloace procedurale care pot fi exercitate numai in conditiile si pentru motivele exprese si limitative prevazute de lege.
In dreptul nostru civil, caile extraordinare de atac sunt recursul, contestatia in anulare si revizuirea.

Contestatia in anulare.

Reglementata in art. 317-21 Cod procedura civila, aceasta cale extraordinara de atac este acel mijloc procedural care poate fi exercitata impotriva hotararilor irevocabile conform art. 317, sau impotriva hotararilor instantelor de recurs cand solutia data in recurs este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.
Ce inseamna hotarare irevocabila?

Conform art. 377 din Codul de procedura civila, sunt hotarari irevocabile:

1. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, nerecurate;
2. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel;
3. hotararile date in apel, nerecurate;
4. hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;
5. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

Motivele ce pot fi incadrate pe calea contestiatiei in anulare.

Conform art. 317, contestatia in anulare poate fi formulata:
1. cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii;
2. cand hotararea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta. Cu toate acestea, contestatia poate fi primita pentru motivele mai sus-aratate, in cazul cand aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond.

Insa, aceste doua motive precizate anterior, pot fi invocate pe calea contestatiei in anulare numai daca motivele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.

Pe langa aceste doua motive, asa cum am mentionat chiar in definitia contestatiei in anulare, contestatia in anulare poate fi promovata si cand (conform art. 318):
1. dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale;
2. cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

Termenul de introducere al contestatiei in anulare.
Conform art. 319 din Codul de procedura civila, contestatia se poate face oricand inainte de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la implinirea termenului stabilit la art.401 alin.1 lit.b) sau c).

Impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila.

Art. 401 alin .1 lit. b) si c) prevede:
Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand:
b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;
c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

Instanta competenta.

Conform aceluiasi articol 319, contestatia se introduce la instanta a carei hotarare se ataca.
Prin urmare, cand se invoca un motiv prevazut de articolul 317, contestatia in anulare se va adresa primei instante, instantei de apel, de recurs, contestatiei in anulare sau revizuire,iar cand se invoca un motiv prevazut de art. 318, instanta competenta este instanta de recurs.
Contestatia in anulare trebuie facuta ca o actiune normala respectandu-se dispozitiile art. 82 ( care prevede ca ”Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie facuta in scris si sa cuprinda aratarea instantei, numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, dupa caz, denumirea si sediul lor si ale reprezentantului, obiectul cererii si semnatura.”) si nu trebuie sa cuprinda motivele unei eventuale anterioare contestatii in anulare.
Aceasta cale de atac de judeca de urgenta si cu precadere, intampinarea fiind obligatorie obligatorie, depunandu-se cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.
Impotriva hotararii pronuntate pe calea contestatiei in anulare se pot formula caile de atac prevazute si pentru hotararea de atac.