Ce este marca?

Conform art. 2 din Legea nr. 84/1998: ˝Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.˝

De ce este importantă marca? În momentul lansării unui magazin sau produs, marca trebuie să aparțină inițiatorului afacerii online. Cu alte cuvinte, marca trebuie să fie originală și nu trebuie să fie copiată sau clonată. Marca reprezintă practic simbolul magazinului, de cele mai multe ori elementul vizual indentificabil și recunoscut de către client. Spre exemplu, nu putem folosi marca ˝Coca Cola¨ ca să vindem sucurile produse de către noi sub acest brand.

Desigur că cele de mai sus nu se aplică în cazul în care pe situl magazinului nostru vindem produse sub branduri diferite. Spre exemplu, dacă magazinul nostru se numește ˝Farma˝și noi vindem produse farmaceutice cum ar fi ˝ParaSinus˝, atunci nu se încalcă legea. Însă, dacă magazinul nostru se numește ˝ParaSinus˝, iar emblema sitului, precum și alte elemente vizuale (cum ar fi culorile) sunt utilizate, iar pe sit se vând produsele noastre similare ˝ParaSinus˝, atunci legea este încălcată. Motivul este dat de faptul că prin vinderea unui produs pe situl nostru cu altă marcă și denumire, nu uzităm marca produsului respectiv, ci noi vindem ca un magazin separat.

Totodată, legea nu este încălcată dacă avem acordul deținătorului mărcii pe care dorim să o folosim. Spre exemplu, dacă ne aflăm în prezența unei francize sau afilieri, atunci marca poate fi folosită nicio problemă.

Folosirea unei mărci nu are doar consecințe legale cum ar fi răspunderea penală sau civilă  conform art. 90 din Lege, ci și consecințe negative asupra notorietății, încrederii și simpatiei clienților. Oricare dintre noi urăște copiile care întotdeauna sunt mai slab calitativ decât produsul original. Un exemplu edificator este dat de pantofii de sport ˝Adidas˝ și copiile acestora denumite ˝Adibas˝.

Marca poate fi considerată că are efecte și asupra denumirii domeniului pe care ne bazăm situl. Spre exemplu, deși la un moment dat a existat o speculă cu privire la domeniile de internet relative la brandurile cunoscute, cum ar fi pepsi.ro/pepsi.com/ș.a.m.d, în prezent Curtea ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a dat câștig de cauză deținătorilor de mărci anterioare și notorii. Astfel, în urma proceselor judecate de Curte, drepturile de folosință ale unui domeniu au fost transferate către deținătorul mărcii cunoscute.

Pe lângă aceste drepturi relative la mărci, trebuie avute în vedere și drepturile de autor.

Ce implică practic drepturile de autor? Conform art. 7 din Legea nr. 8/1996:

˝Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:

a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;

 b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;

c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;

e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.˝

Ca și în cazul mărcilor, răspunderea pentru folosirea fără drept a unei opere în sensul larg al cuvântului, poate atrage răspunderea penală sau civilă la care se pot adăuga și despăgubirile.

Indicat este astfel să folosim texte proprii, iar în cazul în care dorim preluarea unei opere pe situl nostru, trebuie să menționăm sursa operei.

Evident că fiecare caz în parte prezintă excepțiile sale, însă trebuie să cunoaștem cel puțin regulile generale de ˝joc˝.

Conținutul original este mult mai apreciat de către clienți, care în mai toate industriile online este și esențial. Desigur că aici specialiștii în SEO sau SEM sunt în măsură să dea sfaturi mult mai pertinente, însă orice antreprenor online știe cât de important e ˝să stai bine în Google˝, mai ales la începuturi.

Desigur că la un moment dat există un impas privind creativitatea, însă consider că este normal să te inspiri, dar să nu copiezi.

Marca se poate înregistra la nivel național, la nivel comunitar sau la nivel internațional. Alegerea înregistrării unei mărci la unul dintre nivelele precizate se face în funcție de alegerea proprie a fiecărui antreprenor. Dacă urmărim prestarea unei activități doar în România, atunci ar fi indicată doar o înregistrare pe plan național. Însă, daca urmărim activarea și în alte tări, atunci putem alege o înregistrare la nivel comunitar sau chiar internațional. Pentru început însă, cel mai bine ar fi să începem cu o înregistrare națională.

Cererile de înregistrare pentru oricare dintre nivelele de mai sus se face către OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Taxa pentru înregistrarea unei mărci se raportează la design-ul acesteia, la nivel la care se dorește înregistrarea și la activitățile pentru care se dorește a fi înregistrată. Pentru o apreciere cât mai bună, cuantumul taxei unei mărci compusă din text alb-negru ce urmează a fi autorizată pentru o singură activitate, se raportează în jurul unui cost de aproximativ 160 de euro.

În plus față de cele precizate, trebuie să avem în vedere și regulile de concurență, sau mai exact, să nu intrăm în sfera concurenței neloiale prevăzute de Legea nr. 21/1996.