Model Interogatoriu

– Se va putea incuviinta chemarea la interogatoriu, cand este privitor la fapte personale, care fiind in legatura cu pricina, pot duce la dezlegarea ei.

– Raspunsurile la interogator vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intrebarile.
– Interogatorul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte, grefier, de cel care l-a propus, precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cunostinta de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adaugirile, stersaturile sau schimbarile aduse, sub pedeapsa de a nu fi tinute in seama.
– Statul si celelalte persoane juridice de drept public, precum si persoanele juridice de drept privat, vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica. Se excepteaza societatile comerciale de persoane, ai caror asociati cu drept de reprezentare vor fi citati personal la interogator. – Partea care are domiciliu in strainatate va putea fi interogata prin cel care o reprezinta in judecata. In acest caz, interogatorul va fi comunicat in scris mandatarului, care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice. Daca mandatarul este avocat, procura speciala certificata de acesta este indestulatoare.
– Instanta poate incuviinta luarea interogatorului la locuinta, daca partea este impiedicata de a veni in fata instantei.
– Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogator sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina sau numai ca un inceput de dovada in folosul partii potrivnice.
– Interogatoriu nu este limitat ca numar de intrebari si intrebarile nu au o forma tipizata. Intrebarile de mai jos sunt orientative.
– Interogatoriul nu se depune inainte de termenul de judecata, ci la termenul de judecat la care se va lua interogatoriul in sine.

 

Citește mai mult

Model Actiune Divort

Instanța………………(menționati instanța competentă in locul punctelor – instanta ultimului domiciliul comun al sotilor sau iar dacă soții nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul din soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în țară, este competentă judecătoria în circumscripția căruia își are domiciliul reclamantul.)

 

Citește mai mult

Model Plangere Solutie Procuror

DOMNULE PRIM PROCUROR,

Subsemnatul(a)…………………………, domiciliat(ă) în ……………………………………………………………………………………………….., în calitate de………………..în cadrul dosarului penal numărul ………………………., formulez prezenta
Citește mai mult