Aplicabilitatea Noului Cod Civil

Aceasta este o problemă interesantă de care multe persoane se vor lovi după data de 1 octombrie, problema care poate lua forma următoarelor tipuri de întrebări:

 • dacă am încheiat un act juridic (ex. contract) după vechiul Cod civil, mi se aplică Noul Cod civil?

 • dacă efectele actului juridic încheiat conform vechiului Cod civil se produc după 1 octombrie, mi se aplică Noul Cod civil?

 • dacă închei un act juridic după 1 octombrie, deși am negociat încheierea contractului înainte de 1 octombrie, mi se mai aplică vechiul Cod civil?

De la 1 octombrie a intrat în vigoare Noul Cod civil încadrat practic prin legea nr. 287/2009, motiv pentru care data de 1 octombrie 2011 va fi reperul răspunsului întrebării articolului nostru: ˝Mi se aplică Noul Cod civil?˝

Legea de aplicare a Noului Cod civil este legea nr. 71/2011, lege care practic ne indică anumite principii conform cărora se va aplică Noul Cod civil. Această lege reglementează încă de la început, aplicarea în timp a vechiului Cod civil și implicit a Noului Cod civil. Prin urmare, putem găsi raspunsul la întrebarea articolului nostru încă de la începutul legii 71/2011, respectiv art. 3, art. 4 si art. 5. Reguli de aplicare in timp găsim de asemenea și în primele articole ale Noului Cod civil.

Practic, din cele trei articole menționate anterior, se pot trage următoarele principii/concluzii:

  • dacă un act juridic (spre ex. un contract) s-a încheiat sau și-a produs efectele înainte de 1 octombrie 2011, atunci i se aplică legea care era la momentul respectiv în vigoare – vechiul Cod civil (art. 3);

  • dacă un act juridic este nul, anulabil sau afectat de o cauză de ineficacitate reglementată de vechiul Cod civil sau de alte dispoziții normative, atunci i se aplică legea care era la momentul respectiv în vigoare – vechiul Cod civil sau alte dispoziții legale anterioare datei de 1 octombrie care prevedeau acele cazuri de nulitate sau ineficacitate (art. 4);

  • dacă un act juridic s-a încheiat, și-a produs efectele sau a născut alte situații juridice după data de 1 octombrie 2011, atunci se va aplica Noul Cod civil (art. 5 alin. 1);

  • orice situație legală care se referă la starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor și din raporturile de vecinătate, vor cădea sub incidența Noului Cod civil (art. 5 alin. 2) –cu alte cuvinte, nu are importanță dacă v-ați căsătorit conform vechiul Cod al familiei, deoarece legea care vi se aplică după 1 octombrie este Noul Cod civil în ce privește situațiile juridice noi născute după data de 1 octombrie (spre ex. în cazul divorțului).

  • dacă un act juridic s-a încheiat după 1 octombrie, deși s-a negociat încheierea contractului înainte de 1 octombrie, atunci se va aplica Noul Cod civil ca urmare a producerii efectelor juridice după data de 1 octombrie 2011.

Prevederile amintite anterior vor duce la rezolvarea multor probleme care ar fi putut apărea în ce privește aplicarea în timp a Noului Cod civil.

Prin urmare, pentru a răspunde la întrebarea “Mi se aplică Noul Cod civil?”, va trebui să verificați în care dintre situațiile de mai sus vă încadrați.

Totuși, trebuie precizat că cele menționate anterior au caracter general, fiind reguli cu aplicabilitate colectivă. În cadrul legii nr. 71/2011 sunt anumite instituții de drept civil care au o aplicabilitate prevăzută în mod expres, fiind astfel consacrate excepții de la principiile generale de aplicabilitate. Ca atare, pentru o cunoaștere exactă a aplicabilității Noului Cod civil pentru fiecare caz privit individual, va trebui verificată și legea nr. 71/2011.