Acceptarea succesiunii dupa Noul Cod Civil

Incepand cu 1 octombrie 2011 va intra in vigoare Noul Cod civil. Odata cu aceasta intrare in vigoare se pot observa si anumite modificari la nivelul unor institutii de drept civil. Una dintre aceste modificari priveste termenul de acceptare la unei succesiuni.

Conform art. 1103 din Noul Cod civil: “Dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an de la data deschiderii moştenirii.” Ca atare, daca pana la data de 1 octombrie 2011 termenul era de sase (6) luni, incepand cu Noul Cod civil termenul va fi de 1 an. Cu alte cuvinte, de la data decesului defunctului, succesiunea trebuie acceptata tacit sau expres in termen de 1 an.

Termenul de 1 an poate fi considerat rezonabil avand in vedere ca de multe ori in practica s-a considerat ca 6 luni ar fi totusi prea scurt avand in vedere si libertatea de munca si de circulatie a persoanelor din intreaga lume care se desfasoara astazi intr-un ritm rapid si doar in baza unui act de identitate (cel putin in mai toate statele din Europa).

In ce priveste calcul termenului de acceptare, alin. 2 al art. 1103 prevede:

Termenul de opţiune curge:

a) de la data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea moştenirii;

b) de la data înregistrării morţii în registrul de stare civilă, dacă înregistrarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii celui care lasă moştenirea, afară numai dacă succesibilul a cunoscut faptul morţii sau hotărârea de declarare a morţii la o dată anterioară, caz în care termenul curge de la această din urmă dată;

c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatul său, dacă testamentul cuprinzând acest legat este descoperit după deschiderea moştenirii;

d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legătura de rudenie pe care se întemeiază vocaţia sa la moştenire, dacă această dată este ulterioară deschiderii moştenirii.

Aceste termen este supus unei posibile suspendari şi/sau repuneri in termenul de prescripţie extinctivă, fapt reglementat in alin. 3 al aculasi art. 1103.

Exceptia in ce priveste termenul de acceptare al succesiuni este totusi prevazuta in Art. 1.104, care dispune:

(1) În cazul în care succesibilul a cerut întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune succesorală, termenul de opţiune nu se va împlini mai devreme de două luni de la data la care i se comunică procesul-verbal de inventariere.”

Ca atare, termenul de 1 an al acceptarii succesiunii nu se va împlini mai devreme de două luni de la data la care i se comunică procesul-verbal de inventariere, daca mostenitorul a cerut întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune succesorală.